1.  
 2.  Saydam, G., F.Şahin, M. Töbü, S. Yüksel, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “ATRA, vitamin D3 ve metilprednisolon lösemik diferansiasyon üzerine sinerjistik etki gösterirler”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P217, İzmir, 2000.
 3.  Saydam, G., S. Yüksel, M. Töbü, F.Şahin, S. B. Omay ve Büyükkeçeci F, “Refrakter-relapslı multipl kemoterapi almış olgularda ida-flag kemoterapi sonuçlarımız”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P061, İzmir, 2000.
 4.  Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F.Şahin, M. Hekimgil, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Sternumda soliter plazmasitomaya bağlı vana kava superior sendromu”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P062, İzmir, 2000.
 5.  Saydam, G., F.Şahin, D. Burhanoğlu, S. Hilmioğlu, Ş. Yüksel, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Febril nötropenik olgularda ampirik antifungal tedavi sonuçlarının retrospektif irdelenmesi”, 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, S29 (sözlü bildiri), Ankara, 2001.
 6.  Saydam, G., H. H. Aydın, F.Şahin, N. Selvi, G. Öktem, E. Terzioglu, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Serin/Treonin protein fosfataz 2A K562 eritrolösemi hücrelerinin interferon alfa-2b ile indüklenen apoptozunda rol oynar”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3), 50, Antalya, 2002.
 7.  Selvi, N., G. Saydam, F.Şahin, D. Taskıran, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Metilprednisolon ile indüklenen lösemik hücre diferansiyasyonu ve apoptozunda indüklenebilir nitrikoksit sentazın (INOS) rolü vardır”, XXIX.Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3),73, Antalya, 2002.
 8.  Özen, P., S. Aydınlı, G. Saydam, F.Şahin, M. Tüzün ve F. Büyükkececi, “Tip 2 Diyabetes Mellitusta ortalama trombosit hacmi ve in-vitro trombosit fonksiyon testlerinin mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi” XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3), 87, Antalya, 2002.
 9.  Özen, K. P., F. S. Olut, F.Şahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Fludarabin infüzyonu esnasında gelişen hipotermi: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji KongresiTurk J Haematol,19(3), 192, Antalya, 2002.
 10. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, S. Baydur, F. Bademkıran, E. Kumral ve F. Büyükkeçeci, “Cisplatine bağlı akut demiyelinizan ensefalomyelit: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 19(3), 184, Antalya, 2002.
 11. Sahin, F., Y. Kücükzeybek, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akalkülöz kolesistit”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol 19(3),167, Antalya, 2002.
 12. Olut, F. S., F.Şahin, G. Saydam, S. Soydan, M. Hekimgil ve S. B. Omay, “Primer mediastinal büyük B hücreli lenfomanın lenfoblastik lenfomaya transformasyonu: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3),166, Antalya, 2002.
 13. Arıkan, F., E. B. Yeşilbek ve F.Şahin, “Farklı PRP yöntemlerinin karşılaştırılması”, Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, 31, Bodrum, 2002.
 14. Özen, K. P., F.Şahin, N. A. Soyer, Ö. Kitiş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kortikosteroid kullanımı esnasında gelişen multipl serebral abseler:Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P149, Antalya, 2002.
 15. Talu, P., K. P. Özen, F.Şahin, R. Savaş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Akut Lenfoblastik lösemi seyrinde sağ lakrimal gland infiltrasyonu: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P011, Antalya, 2002.
 16. Görümlü, G., F.Şahin, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Down Sendromlu akut lenfoblastik lösemi olgusunda kemoterapi sonrası fungal enfeksiyona sekonder gelişen spontan pnömotoraks”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P013, Antalya, 2002.
 17. Olut, F. S., D. Bozkurt, F.Şahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kemiğin Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P118, Antalya, 2002.
 18. Gökengin, D., H. Pullukçu, T. Yamazhan, M. Erdogan, F.Şahin, F. Buyukkececi ve F. Kaptan, “HIV ile ilişkili Non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu”, 1.Ulusal AIDS ile savaşım sempozyumu, P009, Ankara, 2002.
 19. Ercan, E., İ. Tengiz, H. E. Ercan, F.Şahin ve F. Büyükkeçeci, “Mitral darlıklı hastaların plazmasında trombosit fonksiyonlarını aktive edici faktörlerin gösterilmesi”, XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (sözlü bildiri), SB81, Antalya, 2003.
 20. Olut, F. S., K. P. Özen, F.Şahin, M. Argın ve F. Büyükkeçeci, “Refrakter relapslı AML M2 olgusunda kas ve kemik tutulumu”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 164, İstanbul,  2003.
 21. ŞahinF., S. Vatansever, K. P. Özen, F. Elmas, H. Alper ve F. Büyükkeçeci, “Akut Myeloblastik Lösemi Olgusunda Fungal Enfeksiyona Sekonder Gelişen Hidropnömotoraks”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 165, İstanbul, 2003.
 22. Yüksel, E., M. A. Özcan, F. Büyükkeçeci, S. B. Omay, Ö. Pişkin, F.Şahin ve M. Sakızlı, “İmatinib Mesylate (Glivec) tedavisi sırasında gözlenen ek sitogenetik anomaly: Trizomi 8”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 130, İstanbul, 2003.
 23. Biray, Ç., B. Kosova, B. Yılmaz, F.Şahin, S. B. Omay, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, ”Manisa yöresi propolisinin hTERT mRNA transkripsiyonuna etkisinin CEM-S lösemik hücre serisinde değerlendirilmesi”, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.
 24. Eroğlu, Z., B. Kosova, N. Selvi, V. B. Çetintaş, F.Şahin, F. Büyükkeçeci ve N. Topçuoğlu “t(8;21) AML-MTG8 translokasyonunun ve inv(16) CBFB-MYH11 füzyonun real-time online RT-PCR ile RNA kantitasyonları”, VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, KSB04, Antalya, 2004.
 25. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Deneysel Hematoloji Dalında ödül aldı), Turk J Haematol, 21(3), 93, Antalya, 2004.
 26. ŞahinF., G. Saydam, C. Çallı, Y. Ertan ve M. Tombuloğlu, “Multipl myelomada manyetik rezonans bulguları ile menenjiomu taklit eden dural tutulum”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 146, Antalya, 2004.
 27. Şahin, F., F. Arıkan, B. Yeşilbek, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Periodontik kemik greftlerinin yapışmasında etkin olarak kullanılan trombositten zengin plazma eldesinde farklı metotların karşılaştırılması”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 108, Antalya, 2004.
 28. Şahin, F., U. Türk, F. Yargucu, O. Yavuzgil, A. Dönmez, F. Vural ve S. Çağırgan, “Kriyoprezerve otolog periferik kök hücre ürününün reinfüzyonu esnasında gelişen hipotermi ve EKG değişiklikleri: 2 olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 151, Antalya, 2004.
 29. Özen, K. P., F. Şahin, G. Saydam, Ç. Biray, Y. Hışıl ve S. B. Omay, “Sarı kantaron otu ekstraktı ve hiperisin akut myeloblastik lösemi hücre dizisi (HL–60) üzerine sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 94, Antalya, 2004.
 30. Biray, Ç., F. Şahin, B. Yılmaz, G. Saydam, H. H. Aydın, G. Öktem, S. B. Omay ve N. Topçuoğlu, “Propolis, insan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi (CEM-S)’ de serin/treonin protein fosfataz yolağı üzerinden sitotoksik ve apoptotik etkinlik göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 92, Antalya, 2004.
 31. Çağırgan, S., A. Dirican, F. Şahin, S. Soydan, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu, “Saf eritroid aplazili POEMS sendromu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 144, Antalya, 2004.
 32. Şimşir, I. Y., F.Şahin, G. Saydam, C. Çallı, M. Töbü ve F. Büyükkeçeci, “Otolog kök hücre nakli eşliğinde yüksek doz kemoterapi ile klinik ve radyolojik remisyon elde edilen primer kemik lenfoması: olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 141, Antalya, 2004.
 33. Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F.Şahin, N. Selvi, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Akut myeloid lösemi blastlarında indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzim ekspresyonu artmaktadır”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi.(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 21(3), 65, Antalya, 2004.
 34. Özbaran, M., S. B. Omay, F.Şahin, S. Nalbantgil, H. Kültürsay, K. Kumanlıoğlu, F. Aşkar ve E. Pektok, “Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu: İskemik Kalp Hastalığına Bağlı Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarında İki Yıllık İzlem Sonuçları”, Transplantasyon 2004, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi,(sözlü bildiri), Kapadokya, 2004.
 35. SahinF. ve S. B. Omay, “Stem Cell Applications in Turkey”, 1.Ulusal Moleküler Tıp Kongresi (çağrılı bildiri), Adv Mol Med 1(suppl), 291-293, İstanbul, 2005.
 36. Turan, İ., Ö. Özütemiz, S. Çağırgan, F.Şahin, M. Hekimgil ve Y. Batur, “Otoimmün hepatit seyrinde azatioprin kullanımına bağlı T-hücreli lösemi/lenfoma”, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB02/21, Malatya, 2005.
 37. Kamer, S., Y. Anacak, M. Esassolak, F.Şahin, Y. Bölükbaşı ve A. Haydaroğlu, “Parotis yerleşimli malt lenfomalarda radyoterapi”, XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 279, Antalya, 2005.
 38. İfran, A., F. Şahin, C. Beyan, A. U. Ural, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps/Refrakter Akut Lösemi Olgularında Yoğun İndüksiyon Kemoterapilerinin Değerlendirilmesi”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P4, Uludağ-Bursa, 2006.
 39. Ifran, A., F. Şahin, A. U. Ural, C. Beyan, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps Progresif Multipl Myelomada Velcade (Bortezomib) Kullanımı”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P5, Uludağ-Bursa, 2006.
 40. Biray, Ç., F.Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, P36, Uludağ-Bursa, 2006.
 41. Avcı, Ç. B., F.Şahin, G. Saydam, N. Selvi, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, “Kafeik asit fenetil esterin akut T-Lenfoblastik lösemi hücrelerindeki etkisinin mitokondri ve peroksizom ile değerlendirilmesi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 49, Antalya, 2006.
 42. Avcı, Ç. B., F.Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 55, Antalya, 2006.
 43. Gürbüz, Y., F.Şahin, G. Öktem, Ç. Biray, S. Özdedeli ve G. Saydam, “Tavşan modelinde kemik kırıklarının iyileşmesinde kemik iliği kök hücre ve elektrik uyarısının rolü”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 126, Antalya, 2006.
 44. Özen, K. P., Ç. B. Avcı, F.Şahin, C. Gündüz ve G. Saydam, “Hiperisin HL-60 Akut miyeloblastik hücre dizisinde h-tert üzerinden apoptotik etki göstermektedir”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi,(Deneysel Hematoloji Dalında Ödül almıştır) Turk J Haematol, 23(3), 132, Antalya, 2006.
 45. Avcı, Ç. B., F.Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü ve Deneysel Hematoloji Ödülü almıştır), Turk J Haematol, 24(4), 49, Ankara, 2007.
 46. Çağırgan, S., A. Dönmez, F. Vural, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F.Şahin, G. Saydam ve M. Tombuloğlu, “Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomada non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 6 olgunun sonuçları”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 24(4), 56-57, Ankara, 2007.
 47. Tezcanlı, B., F.Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü almıştır),Turk J Haematol, 24(4), 73, Ankara, 2007.
 48. Çağırgan, S., F. Vural, A. Dönmez, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F.Şahin ve M. Tombuloğlu, “Metastatik renal hücreli karsinomda non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 3 olgu”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 96, Ankara, 2007.
 49. Şahin, F., S. Gümüş, N. Zafer, Ç. Biray ve G. Saydam, “Gossypol ve metilprednizolon HL-60 lösemik hücre dizisi üzerine antagonistik etki göstermektedir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 111, Ankara, 2007.
 50. Ocakçı, S., G. Görümlü, F.Şahin, N. Özsan, O. Zekioğlu, R. Uslu ve G. Saydam, “Meme kanseri ile kronik myeloid lösemi birlikteliği: İki olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.
 51. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Deneysel Hematoloji alanında bildiri ödülü almıştır), 79, İzmir, 2008.
 52. ŞahinF., Ç. B. Avcı, B. Tezcanlı, N. Selvi, C. Gündüz, B. Kosova, M. Korkmaz ve G. Saydam, “Akut Lenfoblastik Lösemi model hücre dizisi olan CCRF-CEM de sitozin arabinozid ve L-asparajinazın ardışık kullanımının, birbirlerinin sitotoksik özelliklerine etkilerinin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 74, İzmir, 2008.
 53. Şimşir, I. Y., F.Şahin, Ç. B. Avcı, C. Gündüz, Ş. Çetinkalp ve G. Saydam, “Oral antidyabetik PPAR-Gama agonisti Roziglatazon maleat HL-60 lösemik hücre dizisinde hTERT üzerinden apoptotik etki göstermektedir”,  XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 72, 2008.
 54. ŞahinF., Ç. B. Avcı, C. Gündüz, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Gossipol HL-60 lösemik hücre dizisi üzerinde, protein fosfataz PP2A aktivitesini baskılayarak hTERT gen ekspresyonunu azaltmakta ve sitotoksik etki göstermektedir”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, (sözlü bildiri) 6, İzmir, 2008.
 55. Düşünür, F., F. Şahin, B. Ertekin, S. Ocakçı, M. Hekimgil ve G. Saydam, “Refrakter lenfoblastik lenfoma seyrinde nodüler cilt tutulumu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 385, İzmir, 2008.
 56. Zengin, M., F.Şahin, N. Özsan, S. Şen, M. Hekimgil, Ç. Çal ve G. Saydam, “Non-Hodgkin Lenfoma ile eş zamanlı böbrek adenokarsinomu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 386, İzmir, 2008.
 57. İlhan, M., F. Şahin, I. K. Karaarslan, İ. Ertam, N. Özsan ve G. Saydam, “Kutanöz T hücreli lenfoma tanılı hastada diffüz büyük B hücreli Non-Hodgkin lenfoma gelişimi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 387, İzmir, 2008.
 58. Patır, P., İ. Ertam, I. K. Karaarslan, F. Şahin ve G. Saydam, “Polistemia vera tedavisinde İnterferon kullanımına bağlı psöriazis alevlenmesi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 402, İzmir, 2008
 59. Karaköse, S., Ç. Engin, F.Şahin, T. Yağdı, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Hemofili A tanılı hastada koroner arter By-pass operasyonunda aralıklı Faktör VIII uygulanması ile başarılı kanama kontrolü: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 360, İzmir, 2008.
 60. Saydam, G., F.Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında, Bayer Endüstri Ödülü almıştır),115, İzmir, 2008.
 61. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F.Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi ve O. Bayındır. Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009. (En iyi sözlü bildiri sunum ödülü almıştır)
 62. Çağırgan, S., N.A. Soyer, B. Arık, A. Mesut, F. Vural, G. Saydam, F.Şahin, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Ünitesi 6 yıllık çalışma sonuçları, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.
 63. Vural, F., N.A. Soyer, S. Çağırgan, B. Arık, A. Mesut, F.Şahin, G. Saydam, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Trombotik Trombositopenik Purpura;Tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.
 64. Soyer, N.A., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F.Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. 6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009. (Hemaferez Derneği bilim teşvik ödülü almıştır)
 65. Şahin, F., Ç.B. Avcı, C. Gündüz, S. Yılmaz, Y. Dodurga, Z.Ö. Doğan, M. Yücebaş ve G. Saydam. Rapamisin myeloid lösemi hücre hatlarında mTOR üzerinden metotreksat duyarlılığına etkilidir, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.
 66. Çakır, Z., G. Saydam, F.Şahin ve Y. Baran. Resveratrolün HL-60 akut promyelositik lösemi hücrelerinde tetiklediği apoptozda yeni bir mekanizma; sfingolipidler, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.
 67. Kartal, M., G. Saydam, F. Şahin ve Y. Baran. Hücre içi seramid birikiminin biyokimyasal yöntemlerle sağlanması ile resvertarolün apoptotik etkilerinin K562 kronik myeloid lösemi hücrelerinde arttırılması, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.
 68. Soyer, N.A., A.Ş. Küçükaslan, F.Şahin, D. Çekdemir, B. Kosova, Z. Eroğlu, M. Töbü, M. Tombuloğlu, S. Çağırgan, A. Dönmez, F. Vural ve G. Saydam. Kronik myeloproliferatif hastalık tanılı hastalarda Faktör V Leiden ve Protrombin gen mutasyonu durumunun saptanması ve trombozla ilişkisi: Ön sonuçlar, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.
 69. Kaymaz, B.T., N. Selvi, C. Gündüz, Ç. Aktan, A. Dalmızrak, E. İnalpolat, F.Şahin, G. Saydam, B. Kosova. STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının K-562 lösemi hücre dizisinde modifiye siRNA’ larla baskılanması ve apoptozun indüklenmesi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 70. Türk, UÜ, F.Şahin, G. Saydam, E. Alioğlu, B. Kırılmaz, İ. Tengiz, N. Tüzün, G.S. Tamer, S. Saygı, E. Ercan. Antrasiklin kemoterapisi almakta olan olgularda kardiyoroksisitenin öngörülmesinde, tanısında, takibinde ekokardiyografik inceleme yöntemleri ve serum NT-BNP, Troponin-I, TNF-alfa ve adiponektin düzeylerinin değeri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 71. Özdemirkıran, F., Z. Gökgöz, N.A. Soyer, F. Vural, F. Şahin, G. Saydam. Dirençli kronik immün trombositopenik purpura nedeni ile rituximab uygulanan olgularımız. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 72. Bozgül, Ş.M.K., F.Şahin, G. Saydam, M. Argın, B. Arda, F. Büyükkeçeci. Otolog periferik kök hücre nakli sonrasında nadir görülen bir komplikasyon: polimyozit. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 73. Çakır, Z., G. Can, G. Saydam, F.Şahin, Y. Baran. Resveratrol uygulanan HL-60 akut miyeloid lösemi hücrelerinde kanser yolağı genlerinin ekspresyon profilleri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 74. Kartal, M., G. Can, G. Saydam, F. Şahin, Y. Baran. Resveratrolün kronik miyeloid lösemi hücrelerinde kanser sinyal yolağı genleri üzerine etkileri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.
 75. Purçlutepe, Ö., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, H.D. Kiper, F.Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Enalapril maleat, HL-60 akut miyeloid lösemi hücre dizisinde STAT sinyal yolağı üzerinden sitotoksik etki göstermektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.
 76. Kiper, H.D., F. Şahin, N. Özsan, G. Saydam. İleri yaş hastada düşük doz kemoterapiye iyi yanıt veren blastik plazmasitoid dendritik hücreli sarkom. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.
 77. Kiper, H.D., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, F.Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Zoledronat, imatinibe duyarlı kronik miyelositer lösemi hattı olan K-562’ de STAT yolağı üzerinden apoptozisi indüklemektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011. (Sözel bildiri)
 78. F.Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)
 79. A. F. Yılmaz, M. Cömert, N. Özsan. M.Hekimgil, A.E.Güneş, S.A.Kamer, F. Şahin, F.Vural, M.Tombuloğlu, G.Saydam. Primer Granülositik Sarkom olgularımız: Tek Merkez Sonuçları. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 80. F.Şahin, A.Hasalıgil, N.M. Gökmen, G.Saydam. Ekulizumab tedavisi sırasında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri’nin spontan remisyonu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 81. A.F. Yılmaz, M. Cömert, A.E.Güneş, N.Özsan, S.Çağırgan, F.Vural, F.Şahin, G.Saydam. Kronik Myeloid Lösemi hastasında allojenik kök hücre nakli sonrası granülositik sarkom gelişimi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 82. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F. Yılmaz, A.Dönmez, F. Şahin, G.Saydam, M.Tombuloğlu. Talidomid kullanan multipl myelom hastalarında hemogram değerleri erken prediktif gösterge olabilir mi? 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 83. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F.Yılmaz, G.Saydam, F. Şahin. Aynı tanı, farklı sorunlar, değişken klinik seyir: 4 olgu ile Eltrombopag kullanımına ait izlenimler. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 84. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F.Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)
 85. Asu Fergün Yılmaz, Nur Soyer, Bahar Arık, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Ayhan Dönmez, Seçkin Çağırgan, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Filiz Vural. Ege Üniversitesi Terapötik Aferez Merkezi 10 yıllık Deneyimi. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013.
 86. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, M.Ali Özcan, Ömür G Sevindik, H Demet Kiper, Güray Saydam, Fahri Şahin, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü, Ali İhsan Gemici, Mine Miskioğlu, Selda Kahraman, Öykü Arslan, Oktay Bilgir. Dirençli Kronik immun trombositopenik purpura tedavisinde rituksimab kullanımı: Ege Bölgesi Deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)
 87. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, Demet Kiper, Fahri Şahin, Filiz Büyükkeçeci, Güray Saydam, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Oktay Bilgir, Öykü Arslan, Selda Kahraman, Ömür G Sevindik, M. Ali Özcan, İnci Alacacıoğlu, Fatih Demirkan, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü. Dirençli immün trombositopenik purpura olgularının tedavisinde eltrombopag. Ege Bölgesi deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)
 88. Melis Kartal Yıldırım, İlknur Kozanoğlu, Hakan Özdoğu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Güray Saydam, Fahri Şahin, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Yusuf Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sifingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013.
 89. Melda Cömert, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu: Türkiyedeki erişkin hemofili hastaları için önemli bir organizasyon. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.
 90. Melda Cömert, Ajda Ersoy Güneş, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi Hastalarının Demografik Verileri. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.
 91. Metin Ergün, Melda Cömert, Fatma Ebru Koku, Fahri Şahin. Hemofili ve Egzersiz: Erişkin Hemofili Hastaları için önemli bir proje. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.
 92. Burak Durmaz, Aslı Ece Solmaz, Fahri Şahin, Haluk Akın. Homozigot 13Q14 delesyonu saptanan kronik mlenfositer lösemi tanılı olgu. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu, İzmir, 2-4 Aralık 2013.
 93. Comert M, Ersoy AG, Kaymaz BT, Hekimgil M, Sahin F, Saydam G. Kronik Lenfositik Lösemi tanısı ile takip edilen hastada gelişen JAK2V617F pozitif esansiyel trombositemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 94. Doğan EE, Yılmaz AF, Şahin F, Saydam G, Vural F. Esansiyel trombositemi seyrinde gelişen MGUS olgusu. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 95. Keklik F, Comert M, Yilmaz AF, Yenipazar GK, Yaman B, Sahin F, Saydam G. Non Hodgkin Lenfoma tanılı hastada radyoterapi ve fenitoin tedavisi altında toksik epidermal nekroliziz gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 96. Soyer N, Vural F, Sahin F, Töbü M, Dönmez A, Tombuloglu M, Arda B, Saydam G. Hematolojik maligniteli hastalarda fungal enfeksiyonlar ve antifungal kullanimi: Tek merkez ön sonuçlar. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 97. Soyer N, Yilmaz AF, Özsan N, Comert M, Hekimgil M, Tombuloğlu M, Sahin F, Saydam G, Vural F. Primer Gastrik Diffüz Büyük B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma: Tek Merkez Deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 98. Jafarov N, Comert M, Hekimgil M, Ersoy AG, Şahin F, Saydam G. Splenik Marjinal zon lenfoma seyrinde Malign Melanom gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 99. Yetiz DD, Yılmaz AF, Köse ED, Comert M, Sahin F, Saydam G. Erişkin başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozlar: Tek merkez deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 100.   Pehlivan E, Yılmaz AF, Ersoy AG, Comert M, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Immün trombositopeni seyrinde tromboz. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 101.  Arslan A, Comert M, Ersoy AG, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük hücreli lenfoma. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 102. Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesl ve hastalığın seyrine etkileri. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 103. Yavuz TG, Comert M, Sahin F, Saydam G. Primer Kemik lenfomasının seyrinde patolojik kırık. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 104. Uysal A, Patır P, Ersoy AG, Duran M, Ünal HDK, Sahin F, Saydam G. Sisplatin ilişkili Bartter Senfromu benzeri hipokalemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.
 105. Yandım MK, Kozanoğlu I, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Yeni tanılı ve dirençli Kronik Mıyeloid Lösemi (KML) hastalarında seramid metabolize eden genlerin ekspresyon düzeyleri: KML de yeni hedef bulma girişimleri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.
 106. Baran Y, Fıratlıgil B, Yandım MK, Kiraz Y, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A. Kronik Myeloid Lösemide ilaç direçliliği ve duyarlılığında yeni bir belirteç: MikroRNA-17. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.
 107.  Tombak A, Uçar MA, Akdeniz A, Tiftik AN, Şahin D, Akay OM, Yıldırım M, Nevruz O, Kis C, Gürkan E, Solmaz ޵, Özcan MA, Yıldırım R, Berber İ, Erkurt MA, Tuğlular TF, Tarkun P, Yavaşoğlu İ, Doğu MH, Sarı I, Merter M, Yıldızhan E, Kaynar L, Özgür M, Uysal A, Şahin F, Salim O, Sungur MA. Yaşlı Akut Myelood Lösemili hastaların tedavisinde 5-Azasitidin tedavisinin etkinliği. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014. (Sözlü sunu)
 108. Kiraz Y, Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi hastalarında JAK STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.
 109. P Patır, M Cömert, N Soyer, A Ersoy, M Duran, HD Kiper, AF Yılmaz, G saydam, F Şahin. Nadir Faktör eksiklikleri: Ege Erişkin Hemofili Merkezi Deneyimi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.
 110. HD Kiper, P Patır, F Şahin, G Saydam. Faktör VII eksikliği tanılı olguda kot fraktürü. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.
 111. A Uysal, NA Soyer, MC Özkan, R Uslu, G Saydam, F Şahin. Hemofili’ de yeni sorunlar:2 Olgu ile hemofili ve kanser. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.
 112. M Duran, P Patır, D Kiper, NA Soyer, M Cömert, F Şahin. Hemofilik dev abdominopelvik psödotümörde replasman tedavisi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.
 113. A G Ersoy, BT Kaymaz, M Cömert, B Kosova Can, F Şahin, G Saydam. Determining cytotoxic and apoptotic effects of pazopanib upon chronic myelogenous leukemia cell model K562 thus analysing gene expression profiles of leukomogenesis related genes. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 114. E Almuradova, M Cömert, F Şahin, G Saydam. AML’ de allojeneik kök hücre nakli sonrası vitiligoda gerileme. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 115. O Kır, P Patır, N Soyer, M Cömert, G Saydam, F Şahin. Ege Erişkin Hemofili Merkezinin Radyoizotop sinovbektomi sonuçları: 11 yıllık deneyim. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 116. F Keklik, M Cömert, F Şahin, G Saydam. Monozomi 16 saptanan kronik lenfosittik lösemili olgu sunumu. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 117. H H Dalkıran, MC Özkan, N Özsan, F Şahin. Nadir bir antite: Baltoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 118. E Odabaş, MC Özkan, AD Gökengin, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin. HIV+HCV birlikteliğine sekonder diffüz büyük B hücreli lenfoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 119. D Günenç, MC Özkan, E Otman, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Atipik seyirli akut myeloid lösemi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 120. OF Sarıkaya, MC Özkan, D Günenç, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Akut myeloid löseminin yarık damak dudakla ilişkisi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 121. E Özsoy, MC Özkan, E Otman, D Günenç, F Şahin, G Saydam. Agranülositoz nedeniyle tetkik edilirken saptanan rastlantısal hipofiz makroadenomu ve timoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.
 122. ÇB Avcı, Z Mutlu, C Çalışkan, B Göker, SY Süslüer, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Tümör süpresör miR-31 ifadesi resveratrol uygulanmış kronik myeloid lösemi hücrelerinde histon deasetilaz 1 gen ifadesinin inhibisyonuyla artar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 123. Y Kiraz, G Saydam, F Şahin, İ Kozanoğlu, F Avcu, Ö Pişkin, MA Özcan, AU Ural, A Ünal, Y Baran. TKI direncine moleküler bir bakış: JAK/STAT sinyal ileti yolağı genlerinin yeni tanı, duyarlı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 124. HD Kiper, A Berdelli, F Şahin, G Saydam. Tekrarlayan gebelik kayıpları ile prezente olan konjenital trombotik trombositopenik purpura olgusunda faktör H mutasyonu varlığı. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 125. Ç Kayabaşı, SY Süslüer, T Balcı, BÖ Yelken, ÇB Avcı, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Dasatinib kronik miyeloid lösemide LNCRNA ekspresonunu düzenler. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 126. E Pehlivan, B Aydoğan, M Duran, D Kiper, F Şahin, G Saydam. Parietal kitle lezyonu ile mantle cell lenfoma tanısı almış bir olgu sunumu. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 127. S Kıpçak, BT Kaymaz, B Özel, Ç Aktan, F Şahin, BK Can, G Saydam, NS Günel. Bortezomib ile muamele edilen K562 hücrelerinde STAT5A ve STAT5B’ yi hedefleyen MİRNA ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 128. Ö Özalp, Z Mutlu, B Göker, C Çalışkan, NS Günel, F Şahin, G Saydam, C Gündüz, ÇB Avcı. Kronik miyeloid Lösemide kromatin yeniden-düzenleme genleri bortezomib ile indüklenmiş büyüme baskılanmasında önemli rol oynar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 129. A Arslan, M Cömert, AE Güneş, M Hekimgil, G Saydam, F Şahin. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.
 130. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. NHL Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.
 131. Cansu Atmaca Mutlu, Melda Cömert Özkan, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray SaydamOtolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.
 132. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Hodgkin Lenfomada Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması: Tek Merkez Deneyimi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.
 133. Fatoş Dilan Köseoğlu, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Güray Saydam. Son Derece Nadir Birliktelik: Edinilmiş Faktör 2,7,9,10 Eksikliği. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.
 134. Püsem Patır, Melda Cömert Özkan, Damla Günenç, Ayşe Uysal Oruç, Mustafa Duran, Elvina Almuradova, Fahri Şahin, Güray Saydam. Non-Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Otolog Kök Hücre Nakli İçin Hazırlama Rejimi Olarak Tecam (Thıotepa, Etoposıde, Ara-C, Cyclophosphamıde, Melphalan): Retrospektif Tek Merkez Deneyimi. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.
 135. Nur Soyer, Fatos Dilan Köseoglu, Hatice Demet Kiper Ünal, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör Replasmanı Gerektiren Edinsel Faktör II, VII, IX, X Eksikliği Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 136. Fatoş Dilan Köseoğlu, Hatice Demet Kiper Ünal, Nur Soyer, Ayşe Uysal, Mustafa Duran, Püsem Patır, Güray Saydam, Fahri Şahin. Steroid ve İmmünsüpresif Tedavi Dirençli Edinsel Hemofili A Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 137. Zühal Mehrekula, Nur Soyer, Hatice Demet Kiper Ünal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Püsem Patır, Mustafa Duran, Ayşe Uysal, Güray Saydam, Fahri Şahin. Von Willebrand Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 138. Hatice Demet Kiper Ünal, Püsem Patır, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 139. Esra Özsoy, Hatice Demet Kiper Ünal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Zuhal Mehrekula, Fahri Şahin, Güray Saydam. Postpartum Gelişen ve Steroid Tedavisine Tam Yanıt Gösteren Edinsel Hemofili A Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 140. Seray Saray, Demet Kiper Ünal, Nur Soyer, Zuhal Mehrekula, Fatih Tekin, Fahri Şahin, Güray Saydam. İnhibitör Geliştirmiş Hemofili A Tanılı Olguda Tekrarlayan Üst GİS Kanama ve Yönetimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 141. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Güray Saydam. Profilaksi Hakkında Erişkin Hematologların Yaklaşımları ve Faktör Tercihleri: Çok Merkezli Anket Çalışması. (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 142. Püsem Patır, Fatoş Dilan Köseoğlu, Osman Bütün, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitör Pozitif Ağır Hemofili A Tanılı Hastada Profilaksi Tedavisi Altında Tekrarlayan İliopsoas Kas Hematomu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 143. Osman Bütün, Püsem Patır, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitör Pozitif Ağır Hemofili A Tanılı Hastada Travma Sonrası İntraserebral Hemoraji. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 144. Ayşe Uysal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Hatice Demet Kiper Ünal, Püsem Patır, Nur Soyer, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Ruçhan Uslu, Bahriye Payzın Payman, Serra Kamer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastalarında Karşılaşılan Kanama- Dışı Hastalıklar: 4 Olgu İle Hemofili ve Malignite. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 145. Fatma Erol, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Mahmut Töbü. Hastalığını Gizleyen Hafif Hemofili Atanılı Hastada Post- Operatif Batın İçi Kanama. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II. HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 146. Hatice Demet Kiper Ünal, Melda Cömert, Zuhal Mehrekula, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Püsem Patır, Ilgın Yıldırım Şimşir, Özgür Ömür, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Antalya, 12-14 Şubat 2016.
 147. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hogkin Lenfoma Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 148. Ayşe Uysal, Püsem Patır, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Güray Saydam. Folliküler Lenfomada Rituksimab IdDame Tedavisiı̇: Tek Merkez Deneyimi. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 149. Nur Soyer, İbrahim C. Haznedaroğlu, Demet Çekdemir, Mehmet Yılmaz, Ali Ünal, Oktay Bilgir, Osman İlhan, Füsun Özdemirkıran, Fahri Şahin, Güray Saydam. Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Tanılı Hastaların Çok Merkezli Ve Geriye Dönük Değerlendirmesi.  II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 150. Damla Günenç, Püsem Patır, Fahri Şahin, Güray Saydam. Dasatinib Alan Kronik Myeloid Lösemi Hastasında Kolon Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 151. Ozan Fatih Sarıkaya, Hüseyin Semiz, Mustafa Duran, Nazan Özsan, Güray Saydam, Fahri Şahin. İzole Diz Tutulumu Olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 152. Osman Bütün, İlkay Nur Can, Püsem Patır, Güray Saydam, Fahri Şahin. Port Kateter Enfeksiyonunda Kateter Kilit Tedavisi Uygulanan Akut Myeloid Lösemili Bir Olgu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 153. Hüseyin Semiz, Ozan Fatih Sarıkaya, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Güray Saydam. POEMS Sendromlu Olgu Sunumu.
 II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi (EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.
 154. Ayşe Uysal, Nur Akad Soyer, Püsem Patır, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Nüks/Dirençli Kronik lenfositer lömsemi ve mantle hücreli lenfomada ibritunib deneyimi: Tek merkez deneyimi. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016
 155. Eren Arslan Davulcu, Püsem Patır, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Multip myelom hastasında 24 hür lenalidomid tedavisi sonrası başarılı hematopoetik kök hücre mobilizasyonu. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016
 156. Püsem Patır, Nur Soyer, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Ayşe Uysal, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. Non-Hodgkin ve Hodgkin Lenfomada otolog kök hücre naklinde hazırlama rejimi olarak TECAM. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016
 157. Fatoş Dilan Köseoğlu, Zühal Mehrekula, Özen Önen Sertöz, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Depresyon ve Anksiyetenin Sosyodemografik durum ile korelasyonu ve profilaksi uyumuna etkisi. (Sözel bildiri) III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.
 158. Zühal Mehrekula, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarının profilaksiye uyumlarını etkileyen faktmrlerin ROY Adaptasyon Modeline göre incelenemesi.  III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.
 159. Eren Arslan Davulcu, Zühal Mehrekula, Melekper Elçil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Can Balkan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofilik Artropatilerde Ortopedik Cerrahi ve girişimler: 5 Yıllık Ege Erişkin Hemofili Ünitesi deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.
 160. Aysel Shıhaliyeva, Ayşe Uysal, Zühal Mehrekula, Fahri Şahin. Obez erişkin hemofili hastalarında haftalık faktör dozunda yetersizlik: Ege Erişkin Hemofili Ünitesi, 3 olgu ile doz artımı deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.
 161. Ayşe Uysal, Zuhal Mehrekula, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.
 162. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin.  Adneksiyel kanama ile gelen tip III von Willebrand Hastalığı olgusu. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 163. Hale Bülbül, Fatoş Dilan Köseoğlu, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Soyer, Zühal Mehrekula, Güray Saydam, Fahri Şahin. Rekombinan FVIII Tedavisi ile İnhibitör Gelişen Hemofili A Taşıyıcısı: Olgu Sunumu. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 164. Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri Tanısında Farkındalığın Arttırılmasının Önemi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 165. Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Edinsel Vitamin K Bağımlı Faktörlerin (II, VII, IX ve X) Eksiklikleri Olan Olguda Major Ortopedik Cerrahi Kanama Yönetimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 166. Zühal Demirci, Yusuf Ulusoy, Fahri Şahin. Erişkin Kanama Bozukluğu Hastalarında Sorunlu Bir Çözüm: Port Kateter Uygulaması. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 167. Yusuf Ulusoy, Zühal Demirci, Fatoş Dilan Köseoğlu, Hale Bülbül, Eren Arslan Davul, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Obez ve aşırı kilolu hemofilik hastaların profilaksisinde faktör doz artışı: olgu örnekleri ile gerçek yaşam verisi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 168. Fatma Keklik Karadağ, Fatoş Dilan Köseoğlu, Zuhal Mehrekula, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Obez hemofili hastalarının hangi eklemleri hareket kısıtlılığı açısından tehlikede? IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 169. Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Soyer, Zühal Demirci, Nilay Danış, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitörlü ağır hemofili A ve karaciğer sirozu tanıları olan hastada özofagus varis kanaması yönetimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 170. Zühal Demirci, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. von Willebrand Hastalığı tanısıyla takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 171.  Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Fahri Şahin. Hemofili hastalarında cinsel yaşam ve hayat kalitesi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 172. Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Yusuf Ulusoy, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofilide obezite: Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi deneyimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV. HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.
 173. Esra Özsoy, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural. Otolog kök hücre nakli sonrası nötropenik enterekolit sıklığı. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 174. Cansu Atmaca Mutlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Murat Tombuluğlu, Güray Saydam. Otolog kök hücre nakli yapılan Non-Hodgkin lenfoma olgularımızın klinik özelliklerinin mortalite oranlarının ve tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 175. Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Fatoş Dilan Atilla, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Relaps/Refrakter periferik T hücreli lenfomada pralatrexate tedavisi: Tek merkez deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 176. Multipl miyelom zemininde gelişen akut eritroid lösemi. Cemre Engin, Sadettin Dolar, Süleyman Polater, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Güray Saydam. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 177. Çağla Kayabaşı, Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükaslan, Tuğçe Balcı, Besra Özmen Yelken, Zeynep Mutlu, Zekeriya Düzgün, Bakiye Göker Bağca, Cansu Çalışkan Kurt, Sezgi Kıpçak, Aycan Aşık, Neslihan Pınar Özateş Ay, Hale Güler Kara, Buket Özel, Nur Selvi Günel, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Çığır Biray Avcı, Buket Kosova, Zuhal Eroğlu, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Philadelphia pozitif KML olgularında JAK2 mutasyonunun prevalansı. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 178.  Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Bcr-abl negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazilerde sekonder maligniteler. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 179.  Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Derya Demir, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Primer Tiroid lenfomarının klinik ve sonografik değerlendirilmesi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.
 180.  Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Fahri Şahin, Nur Soyer, Emine Serra Kamer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Soliter plazmasitom klinik özellikleri ve sonuçlarımız. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya.
 181. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Serra Kamer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Langerhans Hücreli Histiyositoz: Tek Merkez Deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)
 182. Fergün Yılmaz, Dilan Atilla, Nagihan Akkaş, Hale Bülbül, Demet Kiper, Nur Soyer, Derya Demir, Aylin Avcı, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Güray Saydam, Fahri Şahin, Mine Hekimgil, Nazan Özsan, Bahriye Payzın.  Tüylü hücreli lösemi: İki merkez uzun dönem takip verileri. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)
 183. Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. İleri yaş hastalarda allogeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu: Tek merkez deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)
 184. Fatoş Dilan Atilla, Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Derya Demir, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Tüm yönleriyle Castleman Hastalığı: 17 yıllık deneyim. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)
 185. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erişkin Hemofıili Hastalarında Karşılaşılan Kanama Dışı Hastalıklar: 5 Olgu ile Hemofili ve Malignite. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 186. Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fahri Şahin. Edinsel Hemofili A, 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 187. Ayşenur Arslan, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Koroner Arter Hastalığı Bulunan Konjenital Afibrinojenemi: Nadir Bir Olgu Sunumu. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 188. Hale Bülbüll, Eren Arslan Davulcu, Zuhal Mehrekula Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Fahri Şahin. Profilaksi Tedavisi Altında Intrakranial Kanaması Olan Hemofili A Hastası; Olgu Sunumu. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 189. Zühal Demirci, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. Hemofili Hastaları için Veritas- Pro/Pnr Tedavi Uyum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması - Ön Değerlendirme. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 190. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Yetişkin Hemofilik Bireylerin Fonksiyonel Kapasitesinin Değerlendirilmesinde "Süreli Kalk Yürü Testi" ve "6 Dakika Yürüme Testi" Arasındaki İlişki. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24  Şubat 2019.
 191. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Yetişkin Hemofilik Bireylerde Kinezyofobi, Quadriceps Femoris Ve Hamstring Kas Kuvveti ile ilişkili midir? V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 192. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezi Hastalarında Viral Seroloji Prevelansı. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 193. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezinde izlenen Hemofili B Hastalarında Sosyodemografik Durum. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 194. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezinde izlenen Hemofili A Hastalarında Sosyodemografik Durum. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.
 195. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Erişkin Hemofilik Bireylerin Kinezyofobi, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi: Kontrollü Çalışma.V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum).
 196. Esra Işık, Bilçağ Akgün, Kaan Kavaklı, Fahri Şahin, Melike Sezgin Evim, Canan Albayrak, Gülen Tüysüz Kinturp, Bülent Antmen, Ebru Yılmaz Keskin, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay, Tahir Atik. Hemofili B Hastalığı Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi F9 Gen Mutasyon Spektrumu Ve Genotip- Fenotip İlişkisi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)
 197. Volkan Karakuş, A. Münci Yağcı, Neslihan Andıç, Vahap Okan, Salih Aksu, Fahri Şahin. Erişkin Hemophilia A Hastalarında Mypkfit® ile Bayesian Farmakokinetik Rehberi Modeline Dayalı Proflaksi: Türkiye Deneyimi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)
 198. Eren Arslan Davulcu, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Yaşlanan Hemofili Hastalarında Polifarmasi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)
 199. Fatoş Dilan Atilla, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Zühal Mehrekula, Mustafa Özbaran, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Koroner Arter Bypass Cerrahisi Deneyimi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)
 200. Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Güray Saydam, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Filiz Vural Haploidentik Nakil Sonuçlarımız: Ege Üniversıitesi Deneyimi. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya.
 201. Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. Multipl Mı̇yelomda Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Akılcı Bir Tedavi Yaklaşımı mı? Tek Merkez Deneyimi. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya.
 202. Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Nur Akad Soyer, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Ayşenur Arslan, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. Akraba Dışı Hematopoetı̇k Kök Hücre Naklinin Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya.
 203. Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. Kronik Lenfositik Lösemili Olguda Aynı Kardeş Vericiden İkinci Kez Başarılı Kök Hücre Nakli. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya.
 204. Ayşe Bengü Kandemir, Hale Bülbül, Güray Saydam, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Gelişen Kriptokok Menenjiti Olgusu. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.
 205. Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Myelom Hastalarında Karfilzomib Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.
 206. Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam. Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Marjinal Zon Lenfoma Ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 207. Hale Bülbül, Derya Demir, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Splenik Marjinal Zon Lenfoma; Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 208. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Relaps/Refrakter Periferik T Hücreli Lenfomalarda Pralatreksat Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.
 209. Bahar Vatansever, Duygu Aygüneş, Burçin Kaymaz, Gülay Alp, Fahri Şahin, Güray Saydam, Buket Kosova. Miyelodisplastik Sendrom Tanılı Hastalarda P53 Genine ait Polimorfizmlerin Belirlenmesi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 210. Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Ayşenur Arslan, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Eculizumab Tedavisi Altındaki Paroksismal Noktürnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.
 211. Duygu Arıcan, Eren Arslan Davulcu, Emin Karaca, Güray Saydam, Haluk Akın, Fahri Şahin, Özgür Çoğulu, Nur Akad Soyer, Barış Emekdaş, Burak Durmaz. Akut Myeloblastik Lösemide Kromozomal Yeniden Düzenlemelerı̇n Tespiti: Standart Sitogenetik ve FISH Yöntemleri Arasında Bir Karşılaştırma. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.
 212. İlknur Karatekin, Ilayda Alçıtepe, Hilal Salçın, Fahri Şahin, Burçin Tezcanlı Kaymaz. Lösemi Tedavisinde Farklı bir Perspektif: Lösemi Kök Hücrelerinin Hedeflenmesıi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 213. İlayda Alçıtepe, İlknur Karatekin, Hilal Salçın, Fahri Şahin, Burçin Tezcanlı Kaymaz. Bromodomain İnhibitörlerinin Akut Myeloid Lösemi Üzerindeki Etkileri. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 214. Elif Uzay, Eren Arslan, Burak Durmaz, Fahri Şahin, Özgür Çoğulu, Güray Saydam, Haluk Akın, Nur Akad Soyer, Emin Karaca. Myelodisplastik Sendrom Tanısında Karyotip ve FISH Analizlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.  
 215. Çağla Kayabaşı, Sunde Yılmaz Süslüer, Tuğçe Balcı Okcanoğlu, Besra Özmen Yelken, Aycan Aşık, Zeynep Mutlu, Cansu Çalışkan Kurt, Bakiye Göker Bağca, Röya Gasımlı, Çağlar Çelebi, Eda Tayfur, Çığır Biray Avcı, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Kronik Miyeloid Lösemide Dasatinib ve Ponatinib Aracılı Lncrna Ekspresyon Değişimlerinin Karşılaştırması. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)
 216.  Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Derya Demir, Mine Hekimgil, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Kronik Lenfositer Lösemi Tedavisinde İbrutinib Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)
 217. Ayşenur Arslan, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Myelom Hastalarında Karfilzomib ve Pomamalidomid alan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)
 218. Fahri Şahin, Güray Saydam. Gaucher Hastalığı Yetim Hastalık Olması Yanı Sıra Öksüz de mi Bırakılıyor? Hematologlara Yapılan Anket Çalışmasının Sonuçları. 6. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu. 5-7 Nisan 2019. Antalya.
 219. Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam.  B Hücreli Lenfomalarda ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi. Poster bildiri. P046, Referans no: 546, 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya
 220. Meryem İrem Toksoy Şentürk, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam.  Akut Lenfoblastik Lösemide C-Myc Trizomisi: Nadir Bir Olgu Sunumu. Poster bildiri. P185, Referans no: 553, 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya
 221. Osman İlhan, Zehra Narlı Özdemir, Gülsüm Özet, Mesude Falay, Mustafa Yenerel, Tülin Tuğlular, Mehmet Turgut, Birol Güvenç, Ali Ünal, Orhan Ayyıldız, Neslihan  Andıç, Abdullah Hacıhanefioğlu, Fahri Şahin, Mehmet Şencan, Rıdvan Ali, Güner  Hayri Özsan, Rahşan Yıldırım, Eyüp Naci Tiftik, Anıl Tombak, Ozan Salim, Emin Kaya, Olga Meltem Akay, Vahap Okan, Mustafa Pehlivan, Güray Saydam.  Türkiye’de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuriden Şüphelenilen Hastaların çok Merkezli Tanısal Tarama Calışması. Sözlü sunum, SS22, Referans numarası 57. 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya
 222. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Güray   Saydam; Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Nivolumab Kullanımı: Ege Universitesi Deneyimi; Tartişmalı poster, TP-041, Referans no:473; 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya
 223. Keklik Karadağ F. Demirci Z. Saydam G. Şahin F. "Bir Hemofili Hastası Ne kadar Komplike Olabilir?"  6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.27
 224. Kip A. D. Keklik Karadağ F. Biçeroğlu H. Karadağ A. Saydam G. Şahin F. "Hemofili A Tanılı Hastada Posterior Fossa Cerrahisi; Perioperatif Yönetim," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.120.
 225. Keklik Karadağ F. Arslan A. Saydam G. Şahin F. "Hemofili Hastalarının Yüzleştiği Önemli Gerçeklerden Biri; Kanser," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.123.
 226. Bülbül H. Demirci Z., Keklik Karadağ F. Ulusoy Y. Arslan Davulcu E. Arslan A, Saydam G, Sahin F. "Hemofili A Taşıyıcısında Gebelik; Olgu Sunumu," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.107.
 227. Arslan A. Demirci Z., Keklik Karadağ F. Saydam G. Şahin F. "Von Willebrand Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.113.
 228. Demirci Z., Demiral Yılmaz N. Bülbül H. Keklik Karadağ F. Saydam G. Şahin F. "Hemofili Hastalarının Profilaksiye Uyumu: Türkçe’ye Uyarlanan Verıtas-Pro Ve Psikometrik Özellikleri," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.23.
 229. Zühal Demirci, Nilüfer Demiral Yılmaz, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Fatoş Dilan Atilla, Güray Saydam, Fahri Şahin, Natalie Duncan. Hemofili Hastalarının Profilaksiye Uyumu: Türkçe’ye Uyarlanan Veritas-Pro ve Psikometrik Özellikleri. 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, S12.(sözlü sunum)
 230. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Bir Hemofili Hastası Ne Kadar Komplike Olabilir? 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, S16. (sözlü sunum)
 231. Keklik Karadağ F. Soyer N. Arslan A. Bülbül H. Ulusoy Y. Arslan Davulcu E. ve ark. "Akraba Dışı Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Yurt İçi ve Yurt Dışı Vericilerin Nakil Başarısı Farklı Mı?"  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi,5-7 Mart 2020 Muğla, pp.47. (sözlü sunum)
 232. Arslan A. , Keklik Karadağ F. , Soyer N. , Şahin F. , Saydam G., "Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüride Allojeneik Kök Hücre Nakli: Olgu Sunumu,"  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 5-7 Mart 2020 Muğla, pp.89.   
 233. Arslan A. Keklik Karadağ F. Bülbül H. Ulusoy Y. Arslan Davulcu E. Soyer N. ve ark. "B Hücreli Lenfomalarda ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi," 6. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2020 İzmir, pp.9. (sözlü sunum)
 234. Keklik Karadağ F. Soyer N. Şahin F.  Mete Gökmen E. N. , Saydam G., "Tanıdan Tedaviye Sistemik Mastositoz: Multidisipliner Yaklaşım Önemlidir," 6. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2020 İzmir, pp.21. (sözlü sunum)
 235. Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev , Derya Demir , Nur Akad Soyer , Fahri Şahin , Mahmut Töbü , Mine Hekimgil , Güray Saydam. CD23 Ko-Ekspresyonu ve Diffüz Büyüme Paterni Gösteren Foliküler Lenfoma: 6 Olgunun Değerlendirilmesi P-084 Ref. No=146. 46. Ulusal Hematoloji Kongresi 28- 31 Ekim 2020, Sanal Kongre
 236. Bakan Ö. M., Vahabi A., Kaya Biçer M. E., Şahin F., Kavaklı R. K., Aydoğdu S., "Hemofilik Artropati ve Primer Osteoartrit Hastalarında Total Diz Artroplastisi Sonrası Fonksiyonel, Objektif ve Subjektif Sonuçların Kıyaslanması", 1. Sanal TOTBİD Kongresi, 7- 08 Kasım 2020, Ss.8
 237. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Güray Saydam. Periferik T Hücreli Lenfoma Tedavisinde Brentuximab Vedotin: Tek Merkez Deneyimi, Ss-27 Ref. No=214.46. Ulusal Hematoloji Kongresi 28- 31 Ekim 2020, Sanal Kongre (sözlü sunum)
 238. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nüks Edinsel Hemofili Vakasında Tromboemboli, S6, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 239. Mehmet Can Uğur, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Fahri Şahin. Hemofilide Covid-19 Enfeksiyonunun Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi, S7, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 240. Nur Soyer, Zühal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Oküler Dejenerasyonu Olan Hemofili B Hastada Tekrarlayan İntravitreal Anti –VEGF Tedavisi, S9, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 241. Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Afibrinojenemi Olgusunda Tromboemboli ve Trombofili Birlikteliği. S10, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 242. Mehmet Can Uğur, Fatma Keklik, Ayşenur Arslan, Cansu Atmaca Mutlu, Zühal Demirci, Fahri Şahin. Erişkin Hemofiliklerde Eşlik Eden Hastalıkların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi, S13, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 243. Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Afibrinojenemi: Tek Merkez Deneyimi “Kanama mı? Tromboz mu?” S24, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 244. Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin. Düşük Titreli İnhibitör Varlığı Olan Von Willebrand Tip 3 Vakasında Major Cerrahi Operasyon Yönetimi: Olgu Sunumu. P3, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 245. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör V Eksikliği ve Trombozun Eşlik Ettiği Olgu Sunumu. P4, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 246. Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Geçiren Hafif Hemofili A: Olgu Sunumu. P6, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 247. Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Nur Soyer, Fahri Şahin. Hafif Hemofili B ve Profilaksi, Faktör Düzeyi Tek Başına Yeter mi? Olgu Sunumu. P7, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 248. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Hepatit B ve C Prevelansı: Tek Merkez Deneyimi. P12, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 249. Cansu Atmaca Mutlu, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Fahri Şahin. Faktör VII Eksikliği Tanılı Olguda Cerrahi. P14, Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 250. Tural Pashayev, Zühal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör V ve Faktör VIII Kombine Eksikliği Olan Olguda Cerrahi İşlem. P19, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 251. Tural Pashayev, Zühal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Güray Saydam, Fahri Şahin. Glanzmann Trombastenisi: Tek Merkez Deneyimi. P20, Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 252. Denis Çetin, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Bahar Sevgili, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Hematoloji Servisinde Yatan Hastalarda Covid-19 Enfeksiyonu Prevelansı ve Seyri. S20, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021. (Sözlü sunum).
 253. Zalal Alataş, Tacettin Ege Akgün, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Relaps Refrakter Periferik T Hücreli Lenfomada Belinostat Tedavisi: Olgu Sunumu. P4, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 254. Tacettin Ege Akgün, Zalal Alataş, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Hodgkin Lenfoma için Tedavi Görmüş Hastada Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. P5, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 255. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Fahri Şahin, Güray Saydam, Nur Akad Soyer. Birden Fazla Primer Kanser ile Yaşam: Olgu Sunumu. P19, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 256. Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Bahar Sevgili, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Filiz Vural, Güray Saydam. Brentiksumab Vedotin Tedavisi alan Klasik Hodgkin Lenfoma Vakalarının Geriye Dönük Analizi. P20, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 257. Buse Apatarkan, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. AML Hastasında Uzamış Covid-PCR Pozitifliği. P21, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 258. Esra Nur Durmazer, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Multiple Miyelom Tanılı Hastada Priapizm:Olgu Sunumu. P24, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 259. Fatma İnalcık, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. AML Tanılı Olguda MEC Kemoterapisi Sonrası Gelişen Covid-19 Enfeksiyonu Yönetimi. P26, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 260. Ece Eylül Eron, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Relaps Refrakter T Hücreli Lösemi/Lenfoma Olgusunda Allojenik Kemik İliği Nakli Olgu Sunumu. P29, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 261. Rabia Yelli, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Yüksek Riskli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında R-EPOCH ve R-CHOP Tedavi Protokolü Kıyaslaması. P36, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 262. P126 Ref. No=317. MULTİPL MİYELOM VE SEKONDER PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ; NADİR BİR OLGU SUNUMU Kardelen Bilgili, Fatma Keklik Karadağ, Ajda Güneş, Fahri Şahin, Güray Saydam. 47. Ulusal Hematoloji Kongresi 4-7 Kasım 2021, Antalya.
 263. P112 Ref. No=234. NADİR BİR OLGU: PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ ZEMİNİNDE AKUT MYELOİD LÖSEMİ Derya Özarslan, Fatma Keklik Karadağ, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 47. Ulusal Hematoloji Kongresi 4-7 Kasım 2021, Antalya
 264. TP-23. Ref. No=235. NODULER LENFOSİT PREDOMİNANT HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE R-CHOP VE ABVD REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Derya Demir, Nur Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Güray Saydam. 47. Ulusal Hematoloji Kongresi 4-7 Kasım 2021, Antalya
 265. P4- RELAPS REFRAKTER PERİFERİK T HÜCRELİ LENFOMADA BELİNOSTAT TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Zalal Alataş, Tacettin Ege Akgün, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 266. P5- HODGKİN LENFOMA İÇİN TEDAVİ GÖRMÜŞ HASTADA YÜKSEK DERECELİ B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU Tacettin Ege Akgün, Zalal Alataş, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 267. P11- RELAPS REFRAKTER T-LENFOBLASTİK LÖSEMİDE NELARABİNE TEK MERKEZ MERKEZ DENEYİMİ Bahar Sevgili, Fatma Keklik Karadağ, Murat Tombuloğlu, Nur Soyer, Filiz Vural, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 268. P19- BİRDEN FAZLA PRİMER KANSER İLE YAŞAM: OLGU SUNUMU Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Fahri Şahin, Güray Saydam, Nur Akad Soyer. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 269. P20- BRENTİKSUMAB VEDOTİN TEDAVİSİ ALAN KLASİK HODGKİN LENFOMA VAKALARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Bahar Sevgili, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Filiz Vural, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 270. P21- AML HASTASINDA UZAMIŞ COVİD-PCR POZİTİFLİĞİ Buse Apatarkan, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 271. P24- MULTİPLE MİYELOM TANILI HASTADA PRİAPİZM: OLGU SUNUMU Esra Nur Durmazer, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 272. P26- AML TANILI OLGUDA MEC KEMOTERAPİSİ SONRASI GELİŞEN COVİD-19 ENFEKSİYONU YÖNETİMİ Fatma İnalcık, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 273. P29- RELAPS REFRAKTER T HÜCRELİ LÖSEMİ/LENFOMA OLGUSUNDA ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ OLGU SUNUMU Ece Eylül Eron, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 274. P36-Rabia Yelli, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Yüksek Riskli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında R-EPOCH ve R-CHOP Tedavi Protokolü Kıyaslaması. P36, 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi (IX. EHOK), Canlı Yayın, 18-20 Mart 2021.
 275. P20- GLANZMANN TROMBASTENİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Tural Pashayev, Zühal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 276. P12- HEMOFİLİ HASTALARINDA HEPATİT B VE C PREVELANSI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 277. P4- FAKTÖR V EKSİKLİĞİ ve TROMBOZUN EŞLİK ETTİĞİ OLGU SUNUMU Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 278. P7- HAFİF HEMOFİLİ B VE PROFİLAKSİ, FAKTÖR DÜZEYİ TEK BAŞINA YETER Mİ? OLGU SUNUMU Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Nur Soyer, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 279. P3- DÜŞÜK TİTRELİ İNHİBİTÖR VARLIĞI OLAN VON WİLLEBRAND TİP 3 VAKASINDA MAJOR CERRAHİ OPERASYON YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 280. Cansu Atmaca Mutlu, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Fahri Şahin. Faktör VII Eksikliği Tanılı Olguda Cerrahi. P14, Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 281. Tural Pashayev, Zühal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör V ve Faktör VIII Kombine Eksikliği Olan Olguda Cerrahi İşlem. P19, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 282. Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Geçiren Hafif Hemofili A: Olgu Sunumu. P6, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021.
 283. Multiple Myelom Hastalarında Serum Albümin Düzeyinin Kök hücre Mobilizasyonuna Etkisi Fatma Keklik Karadağ, Nur Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. 5. Hematolojik İmmunoloji Kongresi 9-10 Nisan 2021,  Sanal Kongre
 284. SS-38 Ref no= 97. PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİLERİNDE ÇEVRESEL KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON DENEYİMİ Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Ayşenur Arslan, Tural Pashayev, Bahar Sevgili, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Filiz Vural. 13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 02-03 Nisan 2021, SANAL KONGRE
 285. S20- EGE ÜNİVERSİTESİ HEMATOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA COVİD-19 ENFEKSİYONU PREVELANSI VE SEYRİ Denis Çetin, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Bahar Sevgili, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. 18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın
 286. S24- AFİBRİNOJENEMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ “ KANAMA MI? TROMBOZ MU?” Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 287. S13- ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mehmet Can Uğur, Fatma Keklik, Ayşenur Arslan, Cansu Atmaca Mutlu, Zühal Demirci, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 288. S7- HEMOFİLİDE COVID-19 ENFEKSİYONUNUN YÖNETİMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mehmet Can Uğur, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 289. S6-NÜKS EDİNSEL HEMOFİLİ VAKASINDA TROMBOEMBOLİ Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Canlı Yayın
 290. Nur Soyer, Zühal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Oküler Dejenerasyonu Olan Hemofili B Hastada Tekrarlayan İntravitreal Anti –VEGF Tedavisi, S9, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 291. Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Ayşenur Arslan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Afibrinojenemi Olgusunda Tromboemboli ve Trombofili Birlikteliği. S10, 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII. HEVES), 18-20 Şubat 2021 (sözlü sunum).
 292. P-29 Referans Numarası: 150 KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU YAPILAN NON HODGKİN LENFOMA HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ Fatma Keklik Karadağ, Betül Kübra Tüzün, Zuhal Demirci, Denis Bozer, Bahar Sevgili, Tural Pashayev, Ajda Güneş, Nur Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 10-12 Mart 2022, HİBRİT KONGRE
 293. P3- NADİR BİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ: FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ, OPERASYON ÖNCESİNDE VE SIRASINDA YÖNETİMİ. Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 294. P9- TİP 3 VON WİLLEBRAND FAKTÖR EKSİKLİĞİ OLAN GEBE HASTADA COVİD 19 ENFEKSİYONU. Cansu Atmaca Mutlu, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 295. P21- KOMBİNE FAKTÖR EKSİKLİĞİ OLAN HASTADA KATATER ENFEKSİYONU ve YÖNETİMİ. Talha Öztürk, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 296. P25- HEMOFİLİ A VE B TANILI HASTALARIN KLİNİK SEYİRLERİ İLE ABO KAN GRUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet Can Uğur, Zuhal Demirci, Cansu Atmaca Mutlu, Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 297. P28- HEMOFİLİ TANILI OLGULARDA İNTRAMUSKULER ENJEKSİYON SONRASI GELİŞEN GLUTEAL HEMATOMLAR VE YÖNETİMİ. Tuğba Mermer, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 298. P29- KANAMA BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA COVİD-19 AŞILANMA SIKLIĞININ VE AŞI İLİŞKİLİ KANAMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Zuhal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Ajda Güneş, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 299. P34- VON WİLLEBRAND HASTALIĞINDA MAJOR OPERASYONA HAZIRLIK VE POSTOP TEDAVİ YAKLAŞIMI. Didem Koca, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 300. P35- HEMOFİLİ TANILI HASTADA MALİGNİTE SAPTANMASI VE SONRASINDA TEDAVİ SÜRECİNİN YÖNETİMİ. Özgür Aydın, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 301. P37- GLANZMANN TROMBASTENİLİ OLGUDA PREOPERATİF TROMBOSİT TRANSFÜZYONU TEDAVİSİ. Rabia Yelli, Fatma Keklik Karadağ, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 302. P38- AFİBRİNOJENEMİLİ BİR OLGUDA MAJOR CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI YÖNETİMİ. Esra Nur Durmazer, Fatma Keklik Karadağ, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 303. P39- RETİNA DEKOLMANI GELİŞEN HAFİF HEMOFİLİ A OLGUSUNUN OPERASYON ÖNCESİ VE SONRASINDA YÖNETİMİ. Denis Bozer, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 304. P40- İNHİBİTÖR POZİTİF HEMOFİLİ A HASTASINDA MAJOR CERRAHİ SIRASINDA GELİŞEN HEMATÜRİ VE YÖNETİMİ. Onur Ozan Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 305. P44- DİL KÖKÜ HEMATOMUYLA BAŞVURAN, YÜKSEK İNHİBİTÖR DÜZEYİ TAŞIYAN HEMOFİLİ A OLGUSUNDA KANAMA YÖNETİMİ. Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Denis Sabriye Bozer, Tural Pashayev, Fatma Keklik Karadağ, Betül Kübra Tüzün, Ajda Güneş, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 306. P45- HEMOFİLİ KAPSAMLI BAKIM MERKEZİNDE TAKİPLİ HASTALARIN EKLEM SAĞLIĞININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Zühal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 307. P46- YÜKSEK FAKTÖR DÜZEYİNE RAĞMEN ÜROTRORAJİ İLE GELEN BİR HEMOFİLİ B OLGUSU. Meryem İrem Toksoy Şentürk, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 308. P48- FXIII EKSİKLİĞİ VE SPONTAN İNTRAKRANİYAL KANAMALI İKİ OLGU. Kardelen Bilgili, Fatma Keklik Karadağ, Denis Bozer, Betül Tüzün, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 309. P51- HEMOFİLİ B TANILI HASTADA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN COVİD 19 ENFEKSİYONU. Özge Ucuz, Fatma Keklik Karadağ, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 310. P56- HEMOFİLİ B OLGUSUNDA SAÇ EKİMİ İŞLEM YÖNETİMİ. Tural Pashayev, Zühal Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Bahar Sevgili, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 311. P59- TEK MERKEZDEKİ NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE FARKINDALIK OLUŞTURULMASI. Talha Akdoğan, Zühal Demirci, Tural Pashayev, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 312. P61- İNHİBİTÖR POZİTİF HEMOFİLİ A HASTASINDA DEV HEMATOM. Buket Avcı, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya
 313. P11- CD30 POZİTİF DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU. Denis Bozer, Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Bahar Sevgili, Betül Kübra Tüzün, Ajda Güneş, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 17-19 Mart 2022
 314. P13- NADİR BİR OLGU: PRİMER SANTRAL İNTRAVASKÜLER BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA. Betül Kübra Tüzün, Fatma Keklik Karadağ, Ajda Güneş, Denis Bozer, Tural Pashayev, Nazan Özsan, Ahmet Acarer, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 17-19 Mart 2022
 315. S1. Canan Albayrak, Cem Ar, Selin Aytaç, Tiraje Celkan, Alphan Küpesiz, Fahri Şahin, İlgen Şasmaz, Bülent Zülfikar. Uzatılmış Yarı Ömürlü RFVIIIFC Füzyon Proteininin (Efmoroctocogalfa) İnsani Amaçlı Erken Erişim Programı İle Hemofili A Hastalarında Profilaksisi Ve Kanama Tedavisinde Kullanımı Türkiye Gerçek Yaşam Verileri, 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya (sözlü sunum)
 316. S17- VON WİLLEBRAND FAKTÖR EKSİKLİĞİ ve GEBELİK YÖNETİMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya (sözlü sunum)
 317. S8- ERİŞKİN HEMOFİLİK BİREYLERDE KANSER SIKLIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya (sözlü sunum)
 318. S12- Hemofili A Taşıyıcısı Bir Olguda Menstrüel Kanama Yönetimi. Betül Kübra Tüzün, Tural Pashayev, Güray Saydam, Fahri Şahin, Can Balkan. 18-20 Şubat 2022 | 8. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel- Antalya (sözlü sunum)
 319. S12. HIV İLİŞKİLİ LENFOMALAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Fatma Keklik Karadağ, Tural Pashayev, Bahar Sevgili, Deniz Gökengin, Ajda Güneş, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. 17-19 Mart 2022 | 10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi  (sözlü sunum)
 320. S9- YAŞLI RELAPS REFRAKTER DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA RİTUKSİMAB+ LENALİDOMİD KOMBİNASYONUNUN GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bahar Sevgili, Tural Pashayev, Denis Sabriye Bozer, Fatma Keklik Karadağ, Betül Kübra Tüzün, Ajda Güneş, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam.  10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 17-19 Mart 2022 (sözlü sunum)
 321. S4- BROMODOMAİN İNHİBİTÖRÜ “PLX51107” İLE HDAC İNHİBİTÖRÜ “SAHA” EPİGENETİK AJANLARIN AML HÜCRE DİZİSİ ÜZERİNDEKİ TERAPOTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İlayda Alçıtepe, İlknur Karatekin, Hilal Salcın, Fahri Şahin, Burçin Kaymaz. 10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 17-19 Mart 2022 (sözlü sunum)
 322. SS-31 Referans Numarası:130 MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fatma Keklik Karadağ, Denis Bozer, Zuhal Demirci, Betül Kübra Tüzün, Bahar Sevgili, Tural Pashayev, Ajda Güneş, Nur Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 10-12 Mart 2022, HİBRİT KONGRE (sözlü sunum)
 323. Mehmet Dokumacı, Ajda Güneş, Bahar Sevgili, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Ceren Gönen, Güray Saydam. Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alıcılarında Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimleri Sayısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 16-18 Mart 2023, 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir (sözlü sunum)
 324. Mehmet Dokumacı, Ajda Güneş, Bahar Sevgili, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Ceren Gönen, Güray Saydam. Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alıcılarında Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Belirlenmesinde Kullanılan İki İlaç Etkileşim Veri Tabanının Uyumunun Değerlendirilmesi. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir (sözlü sunum)
 325. Burcu Bölük, Fatma Keklik Karadağ, Sunde Yılmaz Süslüer, Cumhur Gündüz, Güray Saydam, Fahri Şahin. Miyeloproliferatif Neoplaziler’de Gen Mutasyonlarının Sekans Analiziyle Belirlenmesi. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir (sözlü sunum)
 326. Kombine Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 327. Damla Çağla Patır, Zühal Demirci, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erişkin Yaş Hemofilik Bireylerde Hematüri: Sebep Sadece Hemofili mi? Betül Kübra Tüzün, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya (sözlü sunum)
 328. Damla Çağla Patır, Özlem Limoncu, Ajda Güneş, Derya Demir, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. Hodgkin Lenfomada Tanı Mevsimi ve In Sıtu Hibridizasyon EBER Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya. (sözlü sunum)
 329. Bahar Sevgili, Ajda Güneş, Fatma Keklik Karadağ, Nevin Oruç, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Bruton Tirozin Kinaz İnhibitörü Tedavisi Alan Kronik Lenfositik Lösemi Olgusunda Hepatit B Virüs Reaktivasyonu Yönetimi, Olgu Sunumu. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 330. Gülçin Çelebi, Nigar Abdullayeva, Ajda Güneş, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Emin Karaca, Derya Demir, Güray Saydam. KML Hastalarında Bosutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi.. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 331. İmge Akın, Nigar Abdullayeva, Damla Çağla Patır, Ajda Güneş, Mine Hekimgil, Fahri Şahin. EBV Pozitif B Hücre Proliferasyonu İçeren Anjiyoimmünoblastik T Hücreli Lenfoma, Nadir Görülen Bir Olgu.  11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 332. Sabay Emek Akbaş, Nigar Abdullayeva, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Güray Saydam. Nadir Ekstranodal Tutuluma Sahip KLL Vakası. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 333. Betül Kübra Tüzü, Ajda Güneş, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 334. Ece Eylül Eron Sünbül, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin. Sistemik Mastositoz ve Primer Miyelofibrosis Tanılı Olgunun Tedavi Yönetimi Olgu Sunumu. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir
 335. Denis Bozer, Bahar Sevgili, Zuhal Demirci, Ajda Güneş, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. FXIII Eksikliği Olan 6 Olgunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 336. Bahar Sevgili, Zühal Demirci, Fatih Tekin, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili ve Gastrointestinal Kanama, Hemartrozun Ötesinde. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 337. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 338. Selin Kır, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör V Eksikliği Olan Hastalarda Takip ve Tedavide Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 339. Nigar Abdullayeva, Bahar Sevgili, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Kalıtsal Faktör X Eksikliği Olan Hastaların Karakterizasyonu ve Yönetimi: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 340. Zühal Demirci, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksikliğinin Abc’si Dışında Dikkat Çeken Eksiklik: FVII. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 341. Ajda Güneş, Zuhal Demirci, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Fahri Şahin. FXI Eksikliği Olan Hastaların Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 342. Nur Soyer, Bahar Sevgili, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksikliklerinde Cerrahi Uygulamalar: Tek Merkez Deneyimi. 7-9 Nisan 2023 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 343. Onursan Sıbıç, Bahar Sevgili, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör XI Eksikliği ile İzlenen, Erişkin Olguda Nadir Bir Kanama Lokalizasyonu Yönetimi. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 344. Deniz Can Aydoğan, Zühal Demirci, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Fahri Şahin. Majör Cerrahi Sonrasında İmmobil Olan Hemofili A Hastasında Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Profilaksisi Kullanımı. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 345. Gürsel Kavlak, Zühal Demirci, Bahar Sevgili, Güray Saydam, Fahri Şahin.Faktör VIII İnhibitörü Pozitif Olan Bir Hemofili A Hastasında Bilateral Total Diz Protezi Sonrası Kas Atrofisi Gelişmesi Üzerine Faktör VIII Bypass Edici Aktivitesi (Feiba) Profilaksisi Altında Fizyoterapi Deneyimimiz. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel - Antalya
 346. Mehmet Kangal, Bahar Sevgili, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. FXI Eksikliği + vWH Tip 1 Görülen Nadir Bir Vaka. 7-9 Nisan 2023, 9. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Royal Seginus Hotel – Antalya
 347. Damla Çağla Patır, Tayfun Çağrı Hıdımoğlu, Ajda Güneş, Emine Serra Kamer, Yavuz Anacak, Özgür Şanlı , Mine Hekimgil, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Primer Kutanöz Agresif Epidermotropik Sitotoksik CD8+ T-Hücreli Lenfomada Tüm Cilt Elektron BEAM Radyoterapi Deneyimi. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 348. Selin Kır, Ajda Güneş, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Nur Akad Soyer, Güray Saydam. Lutesyum-177 Tedavisi Sonrası Gelişen Akut Myeloid Lösemi Olgusu. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 349. Bahar Sevgili, Ajda Güneş, Derya Demir, Nazan Özsan, Güray Saydam, Fahri Şahin. B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısıyla İzlenen Hastada Yeni Nesil Dizileme Analiziyle Saptanan, Nadir Saptanan JAK İnaktivasyonu Varlığı ve Olası Hematolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 350. . Betül Kübra Tüzün, Zühal Demirci, Gülçin Çelebi, Ajda Güneş, Derya Demir, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. Multipl Myelomda Pomalidomid Dexametazon Kombinasyonu Deneyimi: Gerçek Yaşam Verisi. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 351. Denis Sabriye Bozer, Damla Çağla Patır, Ajda Güneş, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahim, Mahmut Töbü, Filiz Vural. Santral Sinir Sistemi Plazmositomu ile Başvuran Bir Miyelom Olgusu. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 352. Mehmet Yilmaz, Nil Guler, Muzaffer Keklik, Vahap Okan, Fahri Sahin, Mehmet Sonmez, Tulin Tuglular, Munci Yagci, Kristen Pettit, Andrew Kuykendall, Abdulraheem Yacoub, Suneel Gupta, Ifode Ajari, Sarita Khanna, Arturo Molina, Pervin Topcuoglu. VERIFY: Polisitemi Veralı Hastalarda Hepsidin Mimetik Rusfertide (Ptg-300) Randomize Kontrollü Faz 3 Çalışması. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 353. Fatma Keklik Karadağ, Ajda Güneş, Nihal Mete Gökmen, Fahri Şahin, Güray Saydam. Rastlantısal Olarak Siklik Trombositopeni Tanısı Alan Olgu Sunumu. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 354. Gülçin Çelebi, Ajda Güneş, Nur Akad Soyer, Derya Demir, Başak Doğanavşargil, Fahri Şahin, Serhat Bor, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Mastositoz Seyrinde Nadir Bir Tutulum: Duodenumda ve Proksimal Kolonda Mast Hücre İnfiltrasyonu. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.
 355. İzel Özsavaş, Gülçin Çelebi, Ajda Güneş, Damla Çağla Patır, Nur Akad Soyer, Mine Hekimgi , Fahri Şahin, Derya Demir, Emin Karaca, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Güray Saydam. Multiple Miyelom Hastasında Uzun Remisyon Döneminden Sonra Multiple Miyelom ve AML Birlikteliği. 49. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2023, Antalya.